ONDERZOEKSGEBIED Technisch-inhoudelijk onderzoek
PROGRAMMALIJN II CFD-analyse

CFD-analyse

Bestaand onderzoek naar verspreiding van deeltjes (aerosolen) en de invloed van ventilatie hierop maakt veelal gebruik van geavanceerde computational fluid dynamics (CFD) simulaties met daarin bepaalde aannames. Recente onderzoeken met behulp van CFD stellen dat de plaatsing van toe- en afvoeropeningen voor ventilatie in de ruimte in zijn algemeenheid, en de plaatsing ten opzichte van aanwezigen in de ruimte in het bijzonder, invloed kan hebben op de blootstelling. Hierbij is het echter onduidelijk of en hoe goed de gebruikte CFD-resultaten experimenteel gevalideerd zijn. Hiernaast is het de vraag of er onder operationele omstandigheden daadwerkelijk sprake is van betekenisvolle effecten van de plaatsing van toe- en afvoeropeningen, of zijn ze verwaarloosbaar ten opzichte van bijvoorbeeld de invloed van menselijke beweging? Meer duidelijkheid helpt en is belangrijk om blootstellingsrisico en effectiviteit van ventilatiemaatregelen onder operationele omstandigheden goed te kunnen inschatten. Het onderzoek in deze programmalijn wordt vormgegeven in nauwe afstemming met de onderzoeksprojecten CLean AIR for Everyone (CLAIRE) en MItigation STrategies for Airborne Infection Control (MIST).

Programmalijn II draagt hiermee bij aan kennishiaat C (Welke bijdrage leveren ventilatie en het gebruik van luchtreinigers e.d. aan het voorkomen van besmettingen) en kennishiaat F (Invloed van omstandigheden in het binnenmilieu, zoals luchtvochtigheid en temperatuur).

Contactpersonen

Dr. Ir. Twan van Hooff

Inhoudelijk trekker en co-projectleider

Associate professor Eindhoven University of Technology (Department of the Built Environment), o.m. gespecialiseerd in de experimentele modellering en numerieke simulatie van luchtstromen binnen en buiten in de gebouwde omgeving.

Dr. Ir. Marcel Loomans

Co-projectleider

Assistant professor Eindhoven University of Technology (Department of the Built Environment), o.m. gespecialiseerd in het binnenklimaat, met een focus op thermische luchtkwaliteit.

GERELATEERD NIEUWS

12/02/2024

Programmalijn II uitgelicht

Marcel Loomans vertelt in deze presentatie over de luchtstromingssimulaties die de TU Eindhoven uitvoert.

Lees meer

02/02/2024

Eerste rapportage programmalijn II

Aan de hand van een combinatie van een literatuurstudie en computermodellen zijn de onderzoeksvragen beantwoord.

Lees meer

Deel deze pagina