p3venti

Programma Pandemische Paraatheid en Ventilatie (P3Venti) initieert, verzamelt en combineert hoogwaardig onderzoek over hoe ventilatie en luchtreiniging kunnen bijdragen aan het inperken van het door de lucht verspreiden van virussen, met als doel dit te verwerken in direct toepasbaar advies richting overheid en professionals.

Nieuws

30/05/2023

Save the date: Symposium P3Venti

Op woensdag 28 februari 2024 vindt het eerste symposium van P3Venti plaats in Zoetermeer. Save the date!

Lees meer

04/07/2023

Lidwien Smit over P3Venti

Lidwien is Hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, en One Health en Milieu-Epidemiologie bij het IRAS. Zij is onder...

Lees meer

20/03/2023

Experimenten uitgevoerd naar ventilatie-effectiviteit in de ziekenhuisapotheek clean room van MST Enschede

Het Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede heeft TNO de gelegenheid gegeven experimenten uit te voeren in de...

Lees meer

20/03/2023

Eerste verkenningen in langdurige zorg gedaan

Om ventilatie te verbeteren zijn financiële middelen nodig. Soms kan een organisatie dit niet alleen opbrengen en...

Lees meer

Onderzoeks­gebieden

Binnen het onderzoeksprogramma Pandemische Paraatheid en Ventilatie (‘P3Venti’), onderdeel van het Programma Pandemische Paraatheid van het ministerie van VWS, bouwen we kennis op over hoe virussen zich door de lucht verspreiden. We zijn daarbij primair geïnteresseerd in de effectiviteit van ventilatie en luchtreiniging als beperkende maatregelen. De uitkomsten gebruiken we onder meer om methoden en instrumenten te ontwikkelen die overheid en professionals bij hun besluitvorming kunnen ondersteunen.

Technisch-inhoudelijk onderzoek

Onderzoek naar blootstellingsrisico’s en het effect van ventilatiemaatregelen en luchtreiniging hierop. Observaties in operationele omstandigheden, interviews met stakeholders en gebruikers van ruimtes, computermodellen en experimenteel onderzoek zowel in een mock-up als in situ.

Lees meer

Onderzoek implementatie en beleidsvorming

Het opbouwen en toegankelijk maken van kennis die gebruikers helpt om ventilatie als mitigatiemaatregel effectief in te zetten. Combineren van de uitkomsten van het technisch inhoudelijke en biomedische onderzoek met beleids- en sociaalwetenschappelijke methoden.

Lees meer

Biomedisch onderzoek

Onderzoek naar de levensvatbaarheid en besmettelijkheid van virusdragende deeltjes (met name gerelateerd aan SARS-CoV-2) in relatie tot tijd en grootteverdeling. Focus op literatuurstudies en experimenteel onderzoek.

Lees meer