p3venti

Programma Pandemische Paraatheid en Ventilatie (P3Venti) initieert, verzamelt en combineert hoogwaardig onderzoek over hoe ventilatie en luchtreiniging kunnen bijdragen aan het inperken van het door de lucht verspreiden van virussen, met als doel dit te verwerken in direct toepasbaar advies richting overheid en professionals.

Symposium P3Venti

Op woensdag 28 februari 2024 vond het eerste symposium van P3Venti plaats in Zoetermeer.

Lees meer

12/07/2024

Onderzoek uitgevoerd door Saxion Hogeschool

Lees de rapportage van een technische en gebruiksinventarisatie van ventilatiesystemen in langdurige zorggebouwen.

Lees meer

17/05/2024

Eerste rapportage Programmalijn IV

Lees de conclusies over de relevantie van vier impactdomeinen en hoe dit te vertalen is naar een afwegingskader.

Lees meer

24/04/2024

Mulier Instituut partner van P3Venti

Mulier Instituut is partner geworden van P3Venti. Johan Steenbergen vertelt hoe zij vanuit sportonderzoek een...

Lees meer

Onderzoeks­gebieden

Binnen het onderzoeksprogramma Pandemische Paraatheid en Ventilatie (‘P3Venti’), onderdeel van het Programma Pandemische Paraatheid van het ministerie van VWS, bouwen we kennis op over hoe virussen zich door de lucht verspreiden. We zijn daarbij primair geïnteresseerd in de effectiviteit van ventilatie en luchtreiniging als beperkende maatregelen. De uitkomsten gebruiken we onder meer om methoden en instrumenten te ontwikkelen die overheid en professionals bij hun besluitvorming kunnen ondersteunen.

Technisch-inhoudelijk onderzoek

Onderzoek naar blootstellingsrisico’s en het effect van ventilatiemaatregelen en luchtreiniging hierop. Observaties in operationele omstandigheden, interviews met stakeholders en gebruikers van ruimtes, computermodellen en experimenteel onderzoek zowel in een mock-up als in situ.

Lees meer

Onderzoek implementatie en beleidsvorming

Het opbouwen en toegankelijk maken van kennis die gebruikers helpt om ventilatie als mitigatiemaatregel effectief in te zetten. Combineren van de uitkomsten van het technisch inhoudelijke en biomedische onderzoek met beleids- en sociaalwetenschappelijke methoden.

Lees meer

Biomedisch onderzoek

Onderzoek naar de levensvatbaarheid en besmettelijkheid van virusdragende deeltjes (met name gerelateerd aan SARS-CoV-2) in relatie tot tijd en grootteverdeling. Focus op literatuurstudies en experimenteel onderzoek.

Lees meer