GEPUBLICEERD OP 02-02-2024

Eerste rapportage programmalijn II

Programmalijn II

Voor onderzoek naar de verspreiding van virusdeeltjes en andere pathogenen in een ruimte is het modelleren van luchtstromingen met computational fluid dynamics (CFD) een belangrijk hulpmiddel. Modellering vereist echter altijd een zekere mate van vereenvoudiging van de complexe wereld. Het voorspellen van de verspreiding van ziekteverwekkers door de lucht introduceert hieraan extra eisen. Er zijn daarom drie onderzoeksvragen geformuleerd: 

  1. Kunnen we het gedrag van virusbeladen deeltjes op een vereenvoudigde manier voldoende nauwkeurig modelleren via de Euleriaanse benadering in plaats van een Lagrangiaanse benadering? 

  2. Hoe kunnen we de emissie van virusbeladen deeltjes via de menselijke ademhaling het beste modelleren? 

  3. Hoe kunnen we in de modellering op een efficiënte manier rekening houden met de effecten van menselijke beweging op de luchtstroming? 

Deze onderzoeksvragen zijn beantwoord met een combinatie van een literatuurstudie met CFD-simulaties. 

Lees hier de rapportage van programmalijn II.

GERELATEERD NIEUWS

12/02/2024

Programmalijn II uitgelicht

Marcel Loomans vertelt in deze presentatie over de luchtstromingssimulaties die de TU Eindhoven uitvoert.

Lees meer