GEPUBLICEERD OP 19-03-2023

Roberto Traversari over P3Venti

“Dit ambitieuze programma is een enorme uitdaging, met veel maatschappelijke impact. Ik ben tevreden als we erin slagen een belangrijke bijdrage te leveren aan het invullen van de kennishiaten. Voor mij persoonlijk zou het een extra succes zijn als we kunnen aantonen of de transmissieroute van virussen op de wat langere afstand er echt toe doet. Medici gaan er vaak van uit dat overdracht alleen maar dichtbij plaatsvindt: ‘druppelcontact’ zoals ze dat noemen. De afstand waarop de voornaamste overdracht plaatsvindt is nog niet ‘hard’ wetenschappelijk aangetoond, daardoor ontstaat veel verwarring en kunnen maatregelen vanuit het verkeerde perspectief worden bedacht.

Waarheidsvinding

Wij gaan in dit programma over waarheidsvinding vanuit de wetenschap – aangeven hoe het zit – en gaan ons zeker niet mengen in de afweging wat je wel en niet als maatregel zou moeten afkondigen op nationaal niveau. Dat is immers beleid. Of we eind 2023 al een antwoord kunnen formuleren op de kennisvragen weet ik niet, maar dan moeten zich toch al wel de eerste punten aftekenen. Aan het eind van de drie jaar zullen we zeker samen met de partners nieuwe belangrijke inzichten hebben ontwikkeld.

Delen van resultaten

Op basis van de resultaten gaan we wetenschappelijke artikelen schrijven en publiceren. Bovendien verspreiden we de resultaten richting stakeholders en gebruikersgroepen via het netwerk / de community die we aan het opzetten zijn. Het is heel belangrijk om goed over de rol van ventilatie in relatie tot de verspreiding van virussen te communiceren. Blijkt uit de onderzoeken dat ventilatie een effectieve maatregel is en bijdraagt aan het verkleinen van de kans op een infectie, dan is het evident wat er moet gebeuren. Dan kun je veel sneller en beter handelen als er weer een pandemie ontstaat op dit gebied. Blijkt het tegenovergestelde, dan is dat ook een duidelijk antwoord.

Onderbouwing

Ventileren is natuurlijk altijd goed, laten we dat vooropstellen, maar het is nog steeds de vraag in welke mate dit bijdraagt aan het verlagen van de kans op een infectie. Als je dat niet goed kunt onderbouwen is het moeilijk voor besluitvormers om er maatregelen op af te kondigen. Als blijkt dat ventilatie een effectieve maatregel is, dan kun je daar bij nieuwbouw relatief eenvoudig wat aan doen. Even platgezegd: een iets grotere ventilatie (meer verse buitenlucht) en we zijn er. In bestaande situaties waar misschien totaal geen mechanische ventilatiemogelijkheden zijn, heeft dat waarschijnlijk verregaande technische en financiële consequenties.

Luchtreiniging

Als blijkt dat ventileren en de transmissieroute over de grotere afstand van significant niveau zijn voor het aantal besmettingen, zou het dus heel verstandig zijn om daar eerst op in te zetten en dat zo goed mogelijk te doen. Als dat in een bepaalde situatie echt helemaal niet kan, is luchtreiniging een mogelijk interessant alternatief. Ook dat moet overigens nog aangetoond worden. Er zijn wel literatuurstudies waaruit blijkt dat het in het laboratorium een bijdrage levert. Maar er zijn nog weinig van dat soort praktijkstudies.”

Dr. Ing. Roberto Traversari MBA

Secretaris klankbordgroep, Scientific lead P3Venti

Onderzoeker en adviseur bij TNO (Buildings & Energy Systems) op het gebied van contaminatiecontrole, energie/duurzaamheid en de fysieke omgeving van de hotfloor